info[@]eigenwaardig.com
06 - 46 35 32 54

onderwijsmediation

Soms loopt het niet zo lekker tussen ouders / verzorgers en school. Of erger nog: tussen leerling en school. Bijvoorbeeld als sprake lijkt van pestgedrag, als de resultaten tegenvallen, als school de leerplichtambtenaar of andere (jeugdzorg)professionals inschakelt en/of rondom de aanname/afwijzing van een leerling door een school. Leerling en ouders kunnen ‘school’ dan als een veelkoppig monster ervaren dat niet te beteugelen valt. ‘School’ ervaart leerling en/of ouders als ‘lastig’ en beschikt niet altijd over de mogelijkheden om (zelf) problemen op te lossen. Dit verstoort de communicatie en verhardt de stellingname.
In deze nieuwe dienst kan ik betrokkenen helpen vanuit mijn jarenlange ervaring met onderwijs (in diverse onderwijsvormen en functies) en met mediation. Juist als neutraal professional kan ik vertrouwen winnen en herstellen. Zoals vaak bij mediations is mijn begeleiding gericht op het belang van het kind (in dit geval: de leerling) en op het normaliseren van relaties. Dan ontstaat de ruimte om het eigenlijke probleem, dat mogelijk al verschillende jaren suddert, aan te pakken. Door de ‘vermoeidheid’ uit het probleem te halen, krijgen partijen weer uitzicht. Het is de kunst om de creativiteit aan te boren om tot een snelle oplossing te komen zodat iedereen weer met een positieve instelling verder kan.
Van heel andere orde is dat een ruzie tussen twee kinderen overslaat naar hun ouders. Of dat twee ouderstellen gebrouilleerd zijn en dat via hun kinderen de ‘ouderruzie’ het schoolklimaat verziekt. Ook dan kan (onderwijs)mediation uitkomst bieden. De mediation heeft dan meer de vorm van buurtbemiddeling.
In de onderwijssector zijn veel organisaties en professionals betrokken. Deze betrokkenen kunnen ook gebukt gaan onder onderling bestuurlijke en/of persoonlijke kwesties. Bijvoorbeeld een directeur met zijn team, schoolbesturen die ‘gedwongen’ in een samenwerkingsverband moeten gaan opereren, zich profileren & verantwoorden en/of (bestuurlijke) kwesties met de overheid. Of een stage die anders uitpakt dan verwacht en vervolgens escaleert. Daarnaast kunnen bij al deze organisaties arbeidsrechtelijke zaken spelen. Gezien mijn ervaring kan ik op verschillende niveaus de impuls geven om weer verder te komen.
Herkent u een van bovenstaande situaties en is het tijd voor een positieve wending? Informeer dan vrijblijvend of ik de juiste persoon op het juiste moment ben.
Mediatios met betrekking tot een sociaal veilige school verzorg ik via de Stichting Veilig Onderwijs .