info[@]eigenwaardig.com
06 - 46 35 32 54

kwesties

Geschillen kunnen inhoudelijk heel divers van aard zijn. Zo kan de kwestie spelen in de persoonlijke sfeer, bijvoorbeeld een (echt)scheiding of een nalatenschapsverdeling, of in de zakelijke sfeer bij een arbeidsgeschil, bedrijfsovername of contractbreuk. Naast deze bekende voorbeelden kunnen echter ook
  • buren een kwestie hebben over bijvoorbeeld een verbouwing
  • een burger een probleem hebben met de beslissing of dienstverlening van zijn gemeente of
  • een consument ontevreden zijn over de kwaliteit van een geleverd product of dienst.
Ongeacht de inhoud van de kwestie, gaat mediation altijd over hoe betrokkenen verder willen: in hoeverre cliënten bereid zijn om te onderhandelen, welke ruimte ze daarbij (blijken te) hebben en hoe ver de kwestie is geëscaleerd. In die zin zal mijn begeleiding niet zo sterk verschillen: ik zal altijd ‘de mens’ in zijn kracht, verlangen en verantwoordelijkheid aanspreken en op zoek gaan naar verbinding.