info[@]eigenwaardig.com
06 - 46 35 32 54

(echt)scheiding

Als je besloten hebt om van je levenspartner te willen scheiden, dan heeft dat ingrijpende gevolgen. Zeker als jullie ook nog de zorg voor (minderjarige) kinderen hebben. Hoe de relatie met je toekomstige ex-partner ook vorm krijgt, voor jullie kind(eren) wil je de gevolgen zo beperkt mogelijk houden. Vandaar dat we bij mediation uitgebreid aandacht besteden aan de emotionele en relationele gevolgen van een (voorgenomen) echtscheiding. Daardoor ontstaat ruimte voor een nieuw perspectief, waarin jullie ook de praktische zaken kunnen afhandelen zoals huisvesting, boedelscheiding, vermogen, partner- en kinderalimentatie.
In de mediation bespreek ik stapsgewijs alle aspecten die (mogelijk) op jullie van toepassing zijn. De reden waarom je voor mediation kiest, is dat je alles rondom je scheiding zelf wilt regelen en zo met een gerust gevoel afscheid van elkaar als levenspartner kunt nemen. Of jullie nu gehuwd zijn of een samenlevingscontract hebben, of jullie nu een eigen huis hebben of een woning huren, of jullie kind(eren) hebben of niet. Doel is dan ook dat jullie een convenant opstellen waarin jullie afspraken vastleggen om al deze zaken te regelen. Indien van toepassing, zorg ik ook voor valide berekeningen voor de partneralimentatie en de kinderalimentatie.
Indien jullie minderjarige kinderen hebben, vraagt de zorg voor hen speciale aandacht. Vanzelfsprekend zijn voor jullie kinderen niet alleen de praktische zaken van belang, doorslaggevend voor hun welbevinden blijkt vaak hoe ex-partners als ouders met elkaar om blijven gaan. Vandaar dat jullie afspraken rondom zorg en opvoeding in een ouderschapsplan vastleggen, in aanvulling op jullie convenant.
Het kan ook zijn dat je al gescheiden bent. Na een (v)echtscheiding ontstaat de behoefte om alsnog een ouderschapsplan op te stellen. Of je wilt het destijds (in goed overleg) opgestelde ouderschapsplan aanpassen aan een nieuwe situatie. Bijvoorbeeld
  • bij de verhuizing van een van beide ouders
  • als jullie kinderen een nieuwe ontwikkelingsfase hebben bereikt
  • als een van beide ouders een nieuwe relatie heeft
  • als inkomen(s) aanleiding geven tot een herziening van de alimentatieberekening(en).
Ook in die gevallen ben ik je graag van dienst.
Deze mediations voer ik uit via Raad & Daad, Advies & Mediation B.V. . Als jullie de (meeste) afspraken al hebben gemaakt, kan ik jullie wellicht een aantrekkelijk geprijsde Easy Echtscheiding aanbieden.