info[@]eigenwaardig.com
06 - 46 35 32 54

mediation

Wat kost nou meer energie en aandacht dan een slepend geschil? Energie die je liever aan andere dingen besteedt, zoals ondernemen of zorgen voor je kinderen. Het geschil kan zelfs zo erg opspelen dat je slapeloze nachten hebt, prikkelbaar bent en nergens meer van geniet. Een goed moment om in actie te komen en verantwoordelijkheid te nemen om je kwestie aan te pakken! Mediation kan daarbij voor jou de ideale manier zijn.
De essentie van mediation is dat cliënten zelf bedenken hoe ze verder om willen gaan met elkaar en met hun kwestie. Mediation richt zich dus op de toekomst. Onder mijn begeleiding werken cliënten aan de gewenste relatie tussen betrokkenen en aan de inhoud van de kwestie. Dat biedt kansen (win-win) en legt tegelijkertijd een grote verantwoordelijkheid bij cliënten. Cliënten kunnen zich immers niet verschuilen achter een derde, zoals een rechter of arbiter, die een bindende uitspraak doet en daarmee vaak (een van) jullie beiden tekort doet.
Mijn kracht is om een veilige sfeer te bieden waarin cliënten op een eigenwaardige manier (weer) met elkaar in gesprek gaan. Daarbij richten ze zich op hun belangen en van daaruit op wederzijds begrip en vertrouwen. Vaak biedt dat cliënten een opening om gezamenlijk een passende, duurzame oplossing te vinden naar ieders tevredenheid. In het geval van echtscheidingen ben ik gewend om ook kinderen op hun eigen niveau bij de mediation te betrekken.
Als MfN-registermediator ( mediatorcode 13938 ) begeleid ik cliënten uiteraard conform het reglement en de gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Dat borgt tevens de onafhankelijke behandeling van eventuele klachten en een deugdelijke beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Neem vrijblijvend contact met mij op om je kwestie op hoofdlijnen voor te leggen. Ik benader dan voor zover nog nodig de andere partij voor een gezamenlijke intake.