over mij

Na een studie natuurkunde en wetenschappelijke promotie ben ik op zoek gegaan naar wat mij meer eigen is. Via een toezichthoudende functie bij de rijksoverheid stroomde ik snel in een managementontwikkelingstraject bij stichting Intermin. Ook daar bleek ik bij diverse interim-opdrachten het meest te genieten van de eigenaardige ontwikkeling van (collectief) bewustzijn. Om mij hier volledig op te richten heb ik eind 2008 ontslag genomen en heb ik eigenwaardig opgericht. In september 2008 ben ik tevens de opleiding tot leerkracht basisonderwijs (PABO) gaan volgen om kinderen een eigenwaardige (cognitieve) ontwikkeling op school te bieden.

Waardigheid is een centraal thema in mijn leven. Vaak voelde ik mij minderwaardig, soms ook meerderwaardig. Vanuit een gebrek aan zelfvertrouwen mat ik mij een positie aan door mij continu te vergelijken met anderen zonder mijn eigen aard op waarde te schatten. Vaak kwam ik slecht uit zo’n zelfgemaakte vergelijking. Dat leidde ertoe dat ik mij steeds opnieuw wilde bewijzen. Voor anderen en –vooral– voor mezelf, liefst naar ingebeelde verwachtingen van anderen. In zulke situaties zat ik niet lekker in mijn vel en deed ik iets waar ik niet met hart en ziel achter stond. Aan dat knagende gevoel ging ik voorbij. En als ik wel lekker in mijn vel zat, durfde ik daar niet ‘vol’ in te gaan en daar mee naar buiten te treden. Daarmee verloor ik mijn eigenwaardigheid – mijn glans en mijn kracht. Erg onzeker, eenzaam en vermoeiend allemaal. Gelukkig zie ik mij steeds meer eigen, waardig en vaardig in het leven staan. Met toenemend zelfvertrouwen voel ik mij ook steeds meer eigenaar van mijn leven en ervaar ik de positieve invloed daarvan op anderen.

Om de cirkel van mijn eigen ontwikkeling rond te maken sluit ik af met een stukje natuurkunde. Natuurkundigen trachten waarnemingen op een materieel en energetisch niveau te beschrijven. Zij maken daartoe vaak gebruik van wiskundige vergelijkingen. Zo kent de Schrödingervergelijking vaak meerdere oplossingen met als meetbare grootheid de energie van het kwantumsysteem (bijvoorbeeld elektronen in een atoom) - de 
eigenwaarden van de Schrödingervergelijking. Nu de parallel naar mijn praktijk: eigenwaarde staat voor de ‘oplossing’ die eigenlijk al inherent in elk probleem ligt opgesloten, hoe lastig die ook te bepalen is. Eigenlijk dus een eigenwaardige ‘oplossing’ die bij jouw vraag past.

welkom
begeleiding
over mij
inspiratie
contact